PROGRAMAS ALUMNOS REGULARES

1º año 2º año 3º año 4º año Com. 4º año Bach. 5º año Com. 5º año Bach.
Lengua y Lit. Lengua y Lit. Lengua y Lit. Lengua y Lit. Literatura Lengua y Lit. Lengua y Lit.
Matematica Matematica Matematica Ingles Ingles Macroeconomia Ingles
Ingles Ingles Ingles Microeconomia Educ. FIsica Geografia Educ. FIsica
Cs. Biologicas Cs. Biologicas Cs. Biologicas Derecho Matematica Inst. Civica Matematica
Educ. Plastica Educ. Plastica Educ. Plastica Geografia Fisica Matem. Financ. Fisica
Geografia Geografia Geografia Fisica Quimica Educ. Fisica Quimica
Educ. Musical Educ. Musical Educ. Civica Educ. p/la Salud Medios de Com. Contabilidad Medios de Com.
Educ. Civica Educ. Civica Historia Matematica Cs. Biologicas Adm. de P. y Leg Cs. Biologicas
Historia Historia Fisica Educ. Fisica Filosofia Leg. y Prac. Cs. Sociales
Cs. Fco-Quimica Cs. Fco-Quimica Quimica Contabilidad Cs. Sociales Informática V Psicologia
Contabilidad Contabilidad Contabilidad Adm. de Emp. Int. a la Met. Taller Prac. Prof. Met. de la inv.
Educ. Fisica Educ. Fisica Mecanografia Informatica IV Taller Integrador I Taller Prac. Ofic. Taller integrador II
Informatica I Informatica II Educ. Fisica Taller Pract.Ofic Informática IV   Informática V
Taller Estr. de Apr. I T. Estrategias de Ap. Informatica III        
  T. Técnicas de Est. Taller Geogebra        
    Taller Biologia